Mijnwater als duurzame energiebron

De Open Universiteit Nederland start een haalbaarheidsstudie naar de energievoorziening op basis van mijnwater als duurzame energiebron. Dat meldt Insnet, het online netwerk rond duurzaamheid. De universiteit sluit met dit project aan bij het Europese Mijnwaterproject dat gericht is op het ontrekken van mijnwater uit voormalige steenkolenmijnen als alternatieve, duurzame energiebron.

De universiteit laat onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is mijnwater te gebruiken voor het verwarmen en koelen van de gebouwen op de campus aan de Valkenburgerweg in Heerlen. Die is immers gelegen in de nabijheid van de voormalige mijn Oranje Nassau.

De haalbaarheidsstudie is tweeledig. De technische haalbaarheid omvat onder andere het geologisch onderzoeken van de ondergrond naar beschikbare volumes en temperaturen mijnwater van de drie mijnsites van Oranje Nassau. Daarnaast worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor aansluiting op de nu in voorbereiding zijnde mijnwaterinfrastructuur voor de locaties Heerlerheide Centrum en Stadspark Oranje Nassau in Heerlen.

Bijzonder aan het project bij de Open Universiteit is dat mijnwater als alternatieve energiebron gebruikt zal worden voor het verwarmen en koelen van bestaande gebouwen. Wanneer de haalbaarheidsstudie positief is, zal de Open Universiteit subsidie aanvragen voor de benodigde infrastructurele investering als gevolg van het toepassen van mijnwater.

Met de haalbaarheidsstudie sluit de Open Universiteit aan bij het grootschalige Europese Mijnwaterproject. Dit Mijnwaterproject wordt gezien als een belangrijk transnationaal voorbeeldproject met belang en uitstraling voor andere voormalige mijnterreinen in Noord-West Europa. Bij dit project zijn vijf partners betrokken: de gemeente Heerlen, de gemeente Midlothian (Schotland), Weller Wonen (Heerlen), Netwerk voor Omgevingskwaliteit (NOK, Gouda) en Building Research Establishment (BRE, Groot-Brittanië).

In Heerlen en Midlothian worden momenteel boringen verricht naar mijnwater voor het verwarmen en koelen van nieuwbouw (woningen, een zorgcomplex, scholen en openbare gebouwen). Het Mijnwaterproject heeft een subsidie van ruim 10 miljoen euro ontvangen in het kader van de INTERREG IIIB-programma van de Europese Unie.

Geef een reactie