Meer over NHG in 2006

Bij aankoop van een woning of voor verbouwing van de woning als hoofdverblijf kan een (aankomend) eigenwoning bezitter een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluiten. Deze garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en staat garant voor de terugbetaling van het restant hypotheekbedrag aan de geldverstrekker indien de woning gedwongen verkocht moet worden. Bij verkoop buiten schuld van de woningbezitter (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid e.d.) kan de schuld in bepaalde gevallen zelfs worden kwijtgescholden.
Omdat een geldverstrekker dat als een extra zekerheid ziet, krijgt een cliënt een rentekorting tot zelfs 0,5%. Daar staat tegenover, dat er eenmalig een bedrag van 0,28% over het hypotheekbedrag betaald moet worden (borgtochtprovisie). Deze is fiscaal aftrekbaar en door de lagere rente is de borgtochtprovisie gemiddeld binnen een half jaar terugverdiend.

NHG kan worden aangevraagd bij aankoop en/of verbouw van een eigen woning, zolang het hypotheekbedrag niet boven € 250.000,= uitkomt. Dit bedrag is inclusief de noodzakelijke – en reguliere verwervingskosten welke voor bestaande woningen is vastgesteld op 12% en voor nieuwbouwwoningen op 8%. Er hoeft derhalve ook geen eigen geld in gebracht te worden.

Er dient rekening gehouden te worden dat er een voldoende vast en/of bestendig inkomen moet zijn om de last te dragen en er in principe geen persoonlijke leningen en doorlopende kredieten meer open staan. Verder dient er altijd een taxatierapport te worden overlegd en in bepaalde gevallen een bouwkundig rapport. Bij verbouw boven de €. 2.500,= worden de gelden in een depot gehouden. Er mag tot maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij worden gefinancierd, het overige deel dient afgedekt te worden door een toegestane vorm van sparen.

Veranderingen NHG in 2006:
Ieder jaar worden de voorwaarden en normen van de NHG aangepast. Hieronder volgende de 2 belangrijkste aanpassingen in 2006:

  • Maximaal te lenen bedrag verhoogd naar € 250.000,=.
    Dit is conform de prijsontwikkelingen van de huizenprijzen. Dit is dus het maximale leenbedrag voor de aankoop van een eigen woning en/ of een verbouw van de eigen woning. Ook zijn de bedragen voor aankoop van een woonwagen en/of standplaats aangepast, maar dit valt buiten het bestek van dit artikel
  • De financieringstabellen zijn aangescherpt;
    Deze tabellen geven aan wat er binnen een huishouden besteed mag worden aan wonen en hoeveel er geleend mag worden. Deze nieuwe tabellen hebben een nadelig effect op de maximale leencapaciteit in 2006. Dit effect is mede het gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Veel aspirant-kopers kunnen hierdoor in 2006 minder lenen. Alleen huishoudens met een inkomen tussen ongeveer €. 31.000,= en €. 40.500,= kunnen in 2006 meer lenen dan in 2005.

Tot slot:
Indien voldaan kan worden aan de voorwaarden en normen zoals opgesteld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is het altijd raadzaam om een hypotheek met NHG in overweging te nemen. NHG is ook mogelijk bij verandering van hypotheek door echtscheiding.

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt)

Geef een reactie